Geotherm Drilling tilbyr tjenester innen

Energibrønner


Våre brønnborere har lang erfaring med å lage brønnparker og bore for enkelthusholdninger. Vi jobbe i Oslo og Viken. Det er mye som skal passes på når man vil bore etter energi i tettbebygde strøk. Geother Drilling har god kompetanse slik at vi kan sikre våre kunder at alt går riktig for seg. Vi passer på at alle søknader blir sendt og avhender massene etter gitte regler. Vi samarbeider med de beste firmaene slik at kundene for et anlegg som er i topp klasse.

  • Lang erfaring.
  • Kundefokus.
  • Tenker miljø.
  • Eksperter på bymiljø.

Pele og gysing


Vi utfører det meste av vanlige ståljernepeler og strekkpeler. Vi tat dimisjoner opp til 230mm rør. VI har utført mange pelejobber og sitter med god ekspertise innen stålkjernepeler. Vi levere fra oss et ferdig prodkut med FDV. Vi har flinke prosjektledere som vil ta ansvar for hele peleprosjektet. Små eller store prosjekt be om pris. 

  • Profosjonelle prosjektledere.
  • Dyktige sveisere.
  • Raske og effektive.
  • Kvalitet.

Ta kontakt om dere har et prosjekt dere vil at vi skal se på.